Privatlivs- og cookiepolitik for Erasmus & Partnere

Hos Erasmus & Partnere tager vi godt vare på de persondata, vi indsamler og behandler. Nedenfor kan du læse, hvordan og hvorfor vi indsamler og behandler data, samt hvordan vi sikrer, at data behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt
Erasmus & Partnere RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
CVR-nummer 28 49 35 84
Åstrupvej 10
9800 Hjørring
Tlf. 98 94 38 11
info@erasmus.dk
www.erasmus.dk

Persondata – hvilke og hvorfor
Vi indsamler kun de data, der er nødvendige for at opfylde formålet med vores relation til kunder, samarbejdspartnere, leverandører og jobsøgere. Data gemmes altid i henhold til gældende lovgivning og slettes, når der ikke er behov for at gemme dem længere.
Persondata er data, der på den ene eller anden måde kan henføres til en person.

Kunder
Vi indsamler navn, firmanavn, adresser, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger og yderligere e-mail signaturoplysninger.
Formålet er at muliggøre levering af den aftalte ydelse, kommunikation/sparring samt fakturering og opfyldelse af gældende lovgivning.

Samarbejdspartnere / Leverandører
Vi indsamler navn, firmanavn, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, evt. adresse og yderligere e-mail signaturoplysninger. Formålet hermed er kommunikation, behandling af køb/ydelser samt opfyldelse af gældende lovgivning.

Jobsøgere
Uopfordrede ansøgninger inkl. bilag gemmes i max. 6 måneder, hvorefter alt slettes. Dette oplyses, når vi modtager ansøgning.

Ved aktiv rekruttering gennemgås tilsendt materiale af ledelsen og videregives ikke til uvedkommende i/udenfor virksomheden. Ansøgninger inkl. bilag gemmes gennem rekrutteringsfasen og slettes efter processens afslutning.

Hvis vi ønsker at gemme materiale længere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke fra kandidaten/kandidaterne.

Mailkorrespondance i forbindelse med rekruttering sker på særskilt mailadresse. Korrespondance slettes efter endt rekruttering.

Ajourføring af data
Indsamlede persondata ajourføres ved behov, og vi opfordrer vores kunder, samarbejdspartnere, leverandører, etc. til løbende at informere os om ændringer. Bliver vi selv opmærksomme på ændringer, opdaterer vi data og informerer rette vedkommende om ændringen.

Videregivelse af persondata
Vi benytter tredjeparter i forbindelse med behandling/opbevaring af data, bl.a. leverandører af IT-løsninger og ekstern bogholder. Disse behandler udelukkende data på vores vegne og har indgået kontrakt om ikke at benytte dem til egne formål. Når det er relevant, kan data videregives til f.eks. SKAT og forsikringsselskaber.

Videregivelse af persondata til andre formål, finder kun sted, hvor det er absolut nødvendigt og kun efter forudgående indhentelse af samtykke.

Sikkerhed
Sikkerhed er vigtigt for os, og vi gør vort bedste for at beskytte de persondata, vi indsamler/behandler. Interne procedurer og politikker skal sikre, at vi opererer med passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, således at persondata ikke slettes, offentliggøres, mistes, kommer til uvedkommendes kendskab eller behandles i strid med gældende lovgivning/regler.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan beskytte persondata på tilstrækkelig vis.

Evt. brud på persondatasikkerheden rapporteres hurtigst muligt og håndteres på passende og rettidig vis.

Rettigheder
Vi håndterer registreredes rettigheder – herunder retten til indsigt, retten til at tilbagetrække samtykke, retten til at få berigtiget og slettet data, retten til at informeres om vores indsamling/behandling af data, retten til at få data overført til anden dataansvarlig – i henhold til gældende lovgivning/regler.

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata ved henvendelse til dataansvarlig Direktør Lasse B. Jørgensen, ligesom du har mulighed for at klage til
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside og cookies
Vores hjemmeside bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafik og navigering på hjemmesiden. Cookies forsvinder efter et antal måneder.
Slet/undgå cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Ved brug af kontaktformular på hjemmesiden indsamler vi navn, telefonnummer og e-mail for at kunne kontakte dig.

På www.erasmus.dk findes links til andre hjemmesider. Erasmus & Partnere er ikke ansvarlig for indhold eller for evt. indsamling af persondata på disse.

Udviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik