Bæredygtigt byggeri – LCA – DGNB

Hos Erasmus & Partnere er vi klar over, at bæredygtighed indenfor byggeri er mange ting og defineres på mange måder.

Bæredygtighed i forbindelse med byggeri er ofte situationsbestemt og afhængig af den sammenhæng byggeprojektet optræder i. Uanset om man vælger en certificering eller andre veje, så er den rette rådgivning på rette tid alfa & omega. Bæredygtighed skal integreres i alle faser og valg, og derfor er det vigtigt, at vi som rådgivere bringes på banen fra starten.

Bæredygtigt byggeri på mange måder

Når der skal bygges med omtanke for miljøet, er der flere muligheder. Der findes bl.a. en række certificeringsordninger – fx DGNB som Rådet for Bæredygtigt Byggeri står for – samt en række miljømærkeordninger.

Certificerings- og miljømærkeordningerne har forskelligt fokus (på byggematerialer, bygninger, virksomheder) og omfanget af faktorer, som de indkalkulerer (miljø, økonomi, sociale værdier) er varierende. Det er pt ikke alle bygherrer, der har mulighed for – eller ambitioner om – at gå hele vejen med en certificering, men det er stadig muligt at indarbejde miljøvenlige elementer i byggeriet via velovervejede materiale- og metodevalg. 

Vi hjælper et mere bæredygtigt byggeri på vej

Vores team af rådgivere har alle en solid baggrund i byggeriet. Som bygningskonstruktør, ingeniør, energiekspert, kloakmester, arkitekt, mm, har de erfaring og kompetencer, der indebærer kompetent og relevant rådgivning, der gør byggeriet ikke blot mere bæredygtigt men også bygbart.

Klimaberegninger og LCA-beregninger

Med de nye klimakrav i BR18 er der lovgivningsmæssigt taget hul på det mere bæredygtige byggeri i Danmark. Til al nybyggeri, omfattet af krav om energirammeberegning, skal der nu udarbejdes en klimaberegning, der påviser, hvor meget CO2 en bygning udleder – fra byggefase og brugsfase til nedrivning og genbrug. Klimaberegningen er en modificeret udgave af en fuld LCA-beregning. En LCA-beregning omfatter ud over de miljømæssige påvirkninger også sociale og økonomiske aspekter, ressourceforbrug og affald/spild på byggepladsen samt transport af byggematerialer.

Frivillig bæredygtighedsklasse

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse skal fremme et mere bæredygtigt byggeri og er netop frivillig, men vælger man at bygge efter FBK, skal alle krav opfyldes. Kravene er en skærpelse af og tilføjelser til miljøkravene i BR18.

DGNB-certificering af byggeri

En DGNB-certificering er en opgradering af bæredygtighedskravene i FBK, der vægter miljøkrav tungt, hvor DGNB-certificering også lægger vægt på de sociale, arkitektoniske og økonomiske aspekter samt teknisk kvalitet og proceskvalitet. I DGNB-certificeringen indgår en række kriterier, og ved hver enkelt viser en pointskala, i hvor høj grad projektet lever op til dette kriterium. DGNB-certificering omfatter bl.a. etagebyggeri, institutioner, bykvarterer og enfamiliehuse.

Økonomien i bæredygtigt byggeri

Et mere bæredygtigt byggeri behøver ikke være vanskeligere eller dyrere end traditionelt byggeri – slet ikke set på den lange bane – men det kræver, at bæredygtige tiltag tænkes ind fra den absolutte start af projektet. 

 

 

 

Cookiepolitik