Brandrådgivning - certificeret brandrådgiver - flugtvejsplaner

I Danmark er sikkerhed og tryghed et fundamentalt funktionskrav til al byggeri – både i hverdagen og i tilfælde af brand eller andre nødsituationer, derfor er professionel brandrådgivning af yderste vigtighed, og vores certificerede brandrådgivere kan hjælpe med råd, vejledning og dokumentation.

Professionel brandrådgiver med fra projektstart

For at opnå optimale løsninger m.h.t. brandsikkerhed er det vigtigt, at en professionel brandrådgiver inddrages allerede i de indledende faser af et byggeri eller en renovering. De forskellige brandkrav, der stilles til et byggeri, kan influere på konstruktionernes design, brugen af materialer, indretningen af bygningen og dermed naturligvis også på projektets økonomi - dette tager en ekspert i brandrådgivning hånd om.

Brandrådgivning ved nybyggeri, til- og ombygning

Vi tilbyder professionel brandrådgivning - brandteknisk rådgivning - både i forbindelse med nyt byggeri, og når det gælder til- og ombygning samt renovering af ældre bygninger. Brandrådgivningen omfatter bl.a. udarbejdelse af brandstrategirapport og brandteknisk eftervisning af bærende bygningsdele.

Certificeret brandrådgiver

Vi tilbyder udførelse af dokumentation og kontrol ved certificeret brandrådgiver - ifølge BR18 skal en certificerede brandrådgiver tilrettelægge/udforme/kontrollere dokumentation af de tekniske forhold i forbindelse med al byggeri i konstruktionsklasse 2-4.  Tilknytning af certificeret brandrådgiver skal sikre, at byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for brandsikkerhed.

Vi tilbyder også rådgivning ved certificeret statiker

Flugtvejsplaner – Flugtvejs- og pladsfordelingsplaner

Vi udarbejder i forbindelse med brandrådgivning også flugtvejsplaner til butikker, kontorer, eventfora, skoler, etc. Vores flugtvejs- og pladsfordelingsplaner udføres naturligvis efter gældende krav, og med tanke på at planen skal fungere i en nødsituation, hvor der er risiko for, at de tilstedeværende mister overblikket.

Flugtvejsplanen – tryghed i en nødsituation

Ved en brand eller i en anden nødsituation skal alle tilstedeværende hurtigt kunne orientere sig om flugtveje og den aktuelt nærmeste vej ud af bygningen. En flugtvejsplan skal skabe tryghed hos brugerne af bygningen.
Vort brandrådgivningsteam har stor ekspertise og mange års erfaring i at udarbejde flugtvejsplaner og rådgive i forbindelse med brandsikkerhed.

Kontaktperson brandrådgivning - brandteknisk rådgivning:
Torkild Narud - certificeret brandrådgiver til BK2
9623 4566
, torkild@erasmus.dk

Cookiepolitik