Byggeledelse

Byggeledelse handler om at få dit byggeprojekt i mål så problemfrit som muligt. Det er i høj grad et spørgsmål om tillid og om erfaring, viden og overblik – og vores byggeledere leverer på alle parametre.

Effektiv byggeledelse

Ud over den faglige ballast har vores byggeledere de organisatoriske og analyserende evner, der skal til for at koordinere og styre en planlægnings- og byggeproces, så den glider uden komplikationer, og så lovgivning og tidsfrister overholdes. Målgrupperettet kommunikation og kontinuerlig forventningsafstemning sikrer det rigtige flow i byggeprocessen, ligesom professionelt engagement og overblik holder byggeriet på rette spor.

Løsnings- og procesorienterede byggeledere

Det drejer sig ofte om skarpe tidsplaner og store summer, når et byggeri skal opføres, og det er nødvendig med stram styring af samarbejde og kommunikation, struktur på arbejdsgange, effektiv kvalitetssikring og stor byggeteknisk viden. Som bindeled mellem bygherrer, entreprenører og håndværkere er det vores bygge- og projektlederes opgave at være løsningsorienterede, have styr på processer og detaljer samt fokus på produktivt teamwork og ressourcestyring. Års erfaring og løbende opdatering af kompetencer giver vores byggeledere den nødvendige pondus til at lede processen, frem til byggeriet står færdigt.

Byggeledelse fra start til slut

Hos Erasmus & Partnere er vi klar over, at ethvert byggeprojekt er specielt, og vi tilpasser vores byggeledelse efter det aktuelle projekt. Vi kan levere netop de ydelser, du har brug for i forbindelse med dit byggeprojekt – fra projekteringsfase til afleveringsforretning og 1 års gennemgang.

Vores kompetencer indenfor byggeledelse og projektledelse omfatter bl.a. projektgranskning i projektets forskellige faser, udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af licitation, udfærdigelse af tidsplaner, opstarts- og byggemøder, økonomi-/ressourcestyring, koordinering af fagtilsyn, kvalitetssikring, arbejdsmiljøkoordinering og afleveringsforretning.

Tag byggelederen med på råd fra starten

Planlægning og udførelse af et byggeri kræver viden, stram styring samt klare, gennembearbejdede, entydige og realistiske planer – vi anbefaler derfor, at vores bygge- / projektleder kommer ind i processen så tidligt som muligt.

Kontaktperson byggeledelse:
Torkild Narud
9623 4566
, torkild@erasmus.dk

Cookiepolitik