Bygherrerådgivning

I rollen som bygherrerådgiver er det Erasmus & Partneres fornemmeste opgave at VARETAGE BYGHERRENS INTERESSER i alle faser og sammenhænge i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter. På kompetent, tryg og professionel vis. - Og uanset om projektet er en række etageejendomme, ridehal, villa eller tilbygning til sommerhuset.

Kvalificeret rådgivning og kompetent sparring

Erasmus & Partnere rådgiver både OFFENTLIGE og PRIVATE BYGHERRER. Uanset projektets størrelse udnytter vi gerne vores viden og ekspertise som BYGHERRENS UVILDIGE RÅDGIVER og sparringspartner. Som erfaren bygherrerådgiver hjælper vi med at gøre en kompleks beslutnings- og byggeproces overskuelig og håndterbar.

Bygherrerådgivning gennem byggeriets faser

Bygherrens behov og ønsker samt opgavens kompleksitet og størrelse afgør omfanget af bygherrerådgivningen. Hos Erasmus & Partnere har vi indsigt og ekspertise til at rådgive gennem alle faser – fra de første tanker og overvejelser gøres, gennem projekterings- og byggefaserne og frem til ibrugtagning af et velfungerende og driftsoptimeret byggeri.

Professionel bygherrerådgivning uanset projekt

I forbindelse med bygherrerådgivning trækker vi på vores erfarne og udviklingsorienterede konstruktions- og energiteams, der til enhver tid er opdateret mht. krav, regler og muligheder. På den baggrund kan vi levere professionel bygherrerådgivning ved bl.a. nybyggeri, tilbygning, ombygning, renovering og energioptimering.

Kontaktperson Bygherrerådgivning:
Adm. direktør Thomas Ellitsgaard 2041 5640
, thomas@erasmus.dk

Cookiepolitik