Certificeringer

Som rådgivende ingeniører udfører vi vores arbejde i henhold til et sæt af love, regler, standarder og anbefalinger og føjer selv interesse, stolthed, ambitioner og forventninger til det rammeværk, vi arbejder indenfor. Med erfaring, viden, nysgerrighed og et fagligt højt ambitionsniveau som fundament er Erasmus & Partnere en solid og pålidelig samarbejdspartner.

Certificering – hvorfor?

Vi bliver naturligvis ikke bedre rådgivere af at være certificerede, men en certificering er en blåstempling af vort arbejde og sikrer, at vi taler samme sprog, ligesom det kan være med til at optimere processer, garantere kvaliteten og sikre en ensartet høj standard i vores arbejde.

Lovkrav afføder nogle certificeringer, mens interesse, engagement og ønske om at kunne løse specifikke opgaver er drivkraft bag andre.

Januar 2020 overgik en del af den tekniske byggesagsbehandling fra kommunalt regi til private certificerede rådgivere – dette gælder statik og brandrådgivning. Baggrunden for at lade certificerede rådgivere overtage dette arbejde er et ønske om en mere ensartet byggesagsbehandling.

Statik

Konstruktioner er én af Erasmus & Partneres kernekompetencer. Alle vores konstruktionsingeniører har stor erfaring med projektering af bærende konstruktioner, og i forbindelse med ændringen i kommunernes byggesagsbehandling, vil en række af dem gennemgå certificeringsprocessen.
Certificeret statiker til KK2 – Simon Markussen 
simon@erasmus.dk | 9623 4562

Brand

Erasmus & Partneres voksende team af erfarne brandrådgivere sætter en ære i at finde frem til en brandteknisk løsning, der overholder alle lovkrav, skaber tryghed for bygningens brugere og er tilpasset den aktuelle bygning.
Certificeret brandrådgiver til BK2 - Torkild Narud 
torkild@erasmus.dk | 9623 4566

Certificeret brandrådgiver til BK2 – Gunner Olesen
gunner@erasmus.dk | 6915 8772

Bæredygtigt byggeri

Hos Erasmus & Partnere ser vi tydeligt, at der fokuseres mere og mere på bæredygtigt byggeri, og at vi får mere og mere brug for den viden, vi har akkumuleret gennem mange år. Vi udfører LCA-beregninger og rådgiver bl.a. om energioptimering, konstruktioner og brug af materialer.
Certificeret rådgiver i bæredygtighed samt DGNB konsulent i Nye bygninger og Villa – Rebekka Grønlund Ulriksen  
rebekka@erasmus.dk | 9623 4603

Regnvandskonsulent

Skybrud og kraftig regn medfører oversvømmelser og skader landet over, og det er vigtigt at tænke fremtidens ekstreme vejrforhold ind i alle byggeprojekter. Vores kloak-og afløbseksperter rådgiver om skybrudssikring, vejafvanding, permeable belægninger og projekterer tidssvarende løsninger.
Regnvandskonsulent – Niels Chr. Hansen – nch@erasmus.dk | 9623 4609

Cookiepolitik