Dagslysberegninger

Dagslys er afgørende for vores velbefindende. Dagslys påvirker vores humør, vores helbred, vores aktivitetsniveau og vores koncentrationsevne. Dagslyset er vigtigt både i vores boliger og på arbejdspladsen, og i Bygningsreglementet sættes der ekstra fokus på kravene om, hvor meget dagslys der skal kunne trænge ind i et lokale. 

Bygningsreglementets krav om dagslys

Ifølge Bygningsreglementet skal der i arbejdsrum, beboelsesrum og køkkener trænge så meget dagslys ind, ’at rummene er tilstrækkeligt belyst’. Et rum er ’tilstrækkeligt belyst’, når det kan dokumenteres, at rummets glasareal med skyggende omgivelser, nedsat lystransmittans, etc. svarer til minimum 10 % af det relevante gulvareal. 

En anden og mere omfattende beregningsmodel går ud på at dokumentere, at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys overholder Bygningsreglementets lux-krav. 

Hos Erasmus & Partnere udfører vi både den gængse ’10 % dagslysberegning’ og de mere omfattende ’lux-beregninger’ som dokumentation overfor myndighederne, begge til konkurrencedygtige priser. 

Barrierer for dagslyset

Der er mange faktorer, der kan have indflydelse på, hvor meget dagslys der kommer ind i et rum – vinduernes størrelse og placering, evt. sprosser, glastype, udhæng, nabobygninger og beplantning er nogle af dem. Alle faktorer indgår i beregningerne, og resultatet fortæller, om rummet/bygningen overholder de officielle krav. 

Fokus på både velbefindende og energibesparelser

Med dagslys gennem vinduer følger solvarme og varmetab og gør projekteringen af boliger og arbejdspladser yderligere kompleks, da kravene i forbindelse med overophedning og blænding også skal overholdes, samtidig med at der stilles krav om mindskning af energiforbrug til bl.a. opvarmning, ventilation og belysning. Det er derfor uhyre vigtigt at få professionelle energirådgivere på banen fra starten af et byggeprojekt.

Kontaktperson dagslysberegninger:
Morten K. Søndergaard 9623 4565
, morten@erasmus.dk

Cookiepolitik