Den Frivillige Bæredygtighedsklasse (FBK)

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse blev introduceret for at fremme et mere bæredygtigt byggeri og samle erfaringer til den fremtidige udformning af det generelle bygningsreglement.

I den Frivillige Bæredygtighedsklasse er der fokus på bæredygtighed gennem alle bygningens forskellige faser set ud fra både miljømæssige, klimamæssige, sociale og økonomiske aspekter. Målet er at klima- og miljøpåvirkninger skal minimeres, der skal sikres et sundt indeklima gennem hele bygningens levetid, ligesom der er fokus på at sikre en holdbar økonomi gennem både opførelse og brug.

Frivillig Bæredygtighedsklasse – men alle krav skal opfyldes

Som bygherre vælger man selv, om der skal bygges efter FBK, men såfremt man vælger at melde sit byggeri til ordningen, forventes det, at alle krav overholdes, og at der gennem alle faser af byggeriet udføres den krævede dokumentation. Såfremt der er afvigelser fra kravene, skal disse også dokumenteres, og der skal argumenters for alternative løsninger.

Her adskiller FBK sig fra BR18

Der er ni konkrete krav i den Frivillige Bæredygtighedsklasse for boliger og syv for øvrige bygningsformer og disse omfatter bl.a. materialer, opførelse, drift og vedligeholdelse når byggeriet er taget i brug samt indeklima.

Kravene i FBK adskiller sig fra kravene i det gældende bygningsreglement på en række punkter, bl.a. skal en indledende LCA-beregning indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse, ved færdigmelding skal der være foretaget en beregning på byggeriets totaløkonomi indenfor tre væsentlige områder, der skal udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet, ligesom der skal vedlægges dokumentation for problematiske stoffer, afgasning til indeklimaet, dagslysniveau, ventilationssystemers støjniveau samt rumakustik.

FBK – begrænset testperiode

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse er en test og vil eksistere i en begrænset periode, hvor der indsamles erfaringer, der kan benyttes ved udformning af fremtidige bygningsreglementer.

Byggeprojekter, der opfylder kravene kan tilmeldes, såfremt de kan færdigmeldes senest 1. november 2023 og dokumentation indsendes senest 20. december 2023.

DGNB-certificering – alternativ til FBK

Rådet for bæredygtigt byggeri (tidligere Green Building Council) har valgt DGNB som den officielle danske certificering i forbindelse med bæredygtige tiltag. DGNB (efter tysk oplæg: Deutche Geschellschaft für Nachhaltiges Bauen) bygger på FN’s definition af bæredygtighed på det sociale, det økonomiske og det miljømæssige område.

En DGNB-certificering opnås gennem et pointsystem med fokus på byggeriets kvalitet inden for de 6 hovedområder miljø, økonomi, det sociale aspekt, teknik, proces og området, hvor bygningen placeres.

DGNB Villa er en separat certificering af mindre bygninger – bl.a. enfamiliehuse på op til 250 kvm og mindre række-/klyngehusbebyggelser på op til 1500 kvm. DGNB Villa–certificeringen er en forenklet version af den omfattende certificeringsproces for bl.a. etagebyggeri.

DGNB-certificering i kontinuerlig udvikling

DGNB-certificeringerne udvikles kontinuerligt efterhånden som der opnås erfaring med processen, ligesom der føjes flere certificeringer til løbende – pt kører certificering af rum samt drift i kommuner som pilotprojekter, og der er flere DGNB-certificeringer undervejs.

Kontaktperson bæredygtigt byggeri:
Rebekka Grønlund Ulriksen - Certificeret rådgiver i bæredygtighed og DGNB-konsulent Bygninger & Villa
9623 4603
, rebekka@erasmus.dk

Cookiepolitik