DGNB – på vej mod et bæredygtigt byggeri

DGNB – den officielle danske certificering af byggeri med bæredygtige tiltag – er valgt og til dels udviklet af RÅDET FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI efter tysk forlæg. DGNB-certificeringen kaldes også ’Bæredygtighed på formel’ som et værktøj, der gør bæredygtighed målbar og dokumenterbar. DGNB er en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed – det drejer sig om at bygge mindre miljøskadeligt, men også om at skabe rum, der giver brugerne optimale forhold.

DGNB – certificeringsordning tilpasset danske forhold

Til grund for DGNB-ordningen ligger FN’s kriterier for bæredygtighed, der vægter miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter i lige høj grad. Der er samspil i nogle af kravene mellem DGNB og Bygningsreglementet, ligesom kravene fra Den Frivillige Bæredygtighedsklasse er indarbejdet i DGNB systemet. Det sikrer sammenlignelige krav, selvom niveauet af bæredygtighed er vidt forskelligt i de tre ordninger.  

DGNB kriterier

Et byggeri, der ønskes DGNB-certificeret bedømmes ud fra de MILJØMÆSSIGE, ØKONOMISKE og SOCIALE ASPEKTER. Derudover indgår teknisk kvalitet og proceskvalitet samt området, hvori byggeriet ligger.

Formålet med DGNB er at skabe byggeri, der er mere bæredygtigt økonomisk og miljømæssigt, begrænser ressourcespild, er fremtidssikret og bidrager til højere livskvalitet. Derfor skal et byggeri opnå en minimumsscore indenfor alle seks hovedkvaliteter, før certificering er mulig.

En vigtig del af DGNB-certificeringen er LCA-beregningen (Life Cycle Assesment), der påviser miljøpåvirkninger og ressourceforbrug gennem hele bygningens cyklus fra udvinding af råvarer/opførelse til nedbrydning og genbrug af byggematerialer. I BR18 indgår en modificeret LCA-beregning – en klimaberegning – nu som krav.

Ved hvert af de mange kriterier, der indgår i DGNB-certificeringen, viser en pointskala, i hvor høj grad byggeriet lever op til dette kriterium. Det samlede antal point afgør, om byggeriet kan certificeres til sølv, guld eller platin, og om der er grundlag for en tillægsudmærkelse - DGNB Diamant (arkitektur), DGBN Hjerte (velvære) eller DGNB Planet (overholdelse af en række af de planetære grænser).

DGNB Villa – DGNB krav tilpasset enfamiliehuse

I modsætning til øvrige DGNB-certificeringer, er DGNB Villa tilpasset mindre byggeri – bl.a. huse op til 250 kvm og rækkehusbebyggelser op til 1500 kvm.

Processen i DGNB Villa-certificeringen er forenklet, så den er mere overskuelig for bygherren, der bygger et enkelt hus, samt for byggefirmaer, der opfører forskellige huse tilpasset kundernes behov og ønsker. Antallet af kriterier er reduceret, men der er stadig tale om en seriøs certificering m.h.t de bæredygtige tiltag, der er valgt i det aktuelle byggeprojekt.

Dokumentation for bæredygtige tiltag

I forbindelse med et DGNB-byggeri dokumenteres alle aspekter af byggeriet fra byggematerialernes livscyklus, energieffektivitet og økonomi til adgangsforhold og muligheden for at ændre anvendelse af bygningen. Alle, der er involveret i byggeprocessen, skal udfærdige dokumentation (i henhold til fastlagte minimumskrav) for, hvordan deres arbejde og handlemåder indvirker på projektets samlede bæredygtighed.

DGNB-certificering – vi bygger ikke, som vi plejer

Der er tanker, vaner, processer og handlingsmønstre, der skal ændres, men det er i udgangspunktet hverken dyrere eller mere komplekst at bygge bæredygtigt. DGNB kan ses som et nyt bygningsreglement, hvor alle aspekter af et byggeri - projektering, byggefase, brugsfaser/vedligehold og nedbrydning/genbrug er tænkt ind fra begyndelsen.

Kontaktperson DGNB-rådgivning:
Rebekka Grønlund Ulriksen - certificeret DGNB-konsulent
9623 4603
, rebekka@erasmus.dk

Cookiepolitik