Energirådgivning

Erasmus & Partnere A/S udfører professionel energirådgivning indenfor byggesektoren i tæt samarbejde med bygherrer, arkitekter og entreprenører.

Energirådgivning til alle former for byggeri

Vi rådgiver om energi i forbindelse med enfamiliehuse, etagebyggeri, erhvervsbygninger, landbrug, sommerhuse/fritidshuse og ved udvikling af byggesystemer, elementbyggeri og modulbyggeri. – Og i forbindelse med både nybyggeri, ombygning, renovering/energirenovering og tilbygning.

Stor erfaring med projektering af lavenergibyggeri

Som rådgivende ingeniørfirma har vi gennem mange år haft fokus på energirigtig projektering og bæredygtighed. Vi har et bredt spænd af referencer og et solidt erfaringsgrundlag inden for projektering af lavenergibyggeri.

Energirigtigt byggeri

Vi arbejder bl.a. med Passivhuse i Danmark og Norge, Svanemærkede huse, beregning/dokumentation af linjetab, BR'18, Lavenergi, 0-energihuse der bruger minimalt med energi til opvarmning, samt Plushuse der producerer mere energi, end de bruger. Vi har desuden mangeårig erfaring med at udføre energiberegninger til tyske lavenergihuse. 

Rådgivning om energi til små og store projekter

Vores energiteam er altid fuldt opdateret m.h.t. reglementer og muligheder, og vi er godt klædt på til at rådgive om energi/energibesparelser i forbindelse med både små og større projekter. Vi udfører energiberegninger, varmetabsberegninger, linjetabsberegninger og dagslysberegninger både som en del af en overordnet energiprojektering/-rådgivning og som selvstændige opgaver, ligesom vi udfører klimaberegninger, LCA-beregninger og rådgiver i forbindelse med DGNB-certificering.

Kontaktperson energi:
Morten K. Søndergaard 9623 4565, morten@erasmus.dk

Cookiepolitik