Indeklima

Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind – og skal spille sammen – når der skal skabes et godt indeklima i en bygning eller et lokale. Erasmus & Partnere A/S har arbejdet med indeklima i mange år og har ekspertisen til at finde de løsninger, der lever bedst op til de kommende brugeres ønsker og behov.

Godt indeklima vigtigt for brugernes helbred og velvære

Det er vigtigt, at et godt fysisk indeklima tænkes ind i et byggeprojekt fra starten, så brugerne af lokalerne undgår de gener et dårligt indeklima kan medføre – koncentrationsbesvær, irritation af øjne, svælg og slimhinder, hovedpine, træthed, svimmelhed, på sigt endda kroniske lidelser.

Indeklima skal tænkes ind i projekteringsfasen

Konstruktioner, materialer, indretning, ventilation, støj, belysning og vedligehold har alle stor betydning for indeklimaet i en bygning. Ved projektering af de tekniske løsninger er samspillet mellem arkitekt og ingeniør derfor yderst vigtigt, og det er afgørende, at ingeniøren involveres så tidligt som muligt, så indeklimaet kan tænkes ind allerede i projekteringsfasen.

Fugtskader og skimmelsvamp i eksisterende bygninger

Erasmus & Partnere A/S tilbyder også undersøgelse/vurdering af bl.a. fugtskader og angreb af skimmelsvamp i eksisterende bygninger/lokaler. Vi afdækker årsagen/årsagerne til problemerne og rådgiver med hensyn til afhjælpning af fugtskaderne og/eller skimmelangrebet, så de nødvendige tiltag kan igangsættes.

Kontaktperson indeklima: Morten K. Søndergaard
tlf. 9623 4565 eller morten@erasmus.dk

Cookiepolitik