Klimaberegninger

Fokus på bæredygtigt byggeri er en vigtig del af strategien for at nå Danmarks klimamål, og blandt redskaberne er LCA-beregninger, klimaberegninger og DGNB-certificeringer.

Lovkrav om klimaberegning

Pr. 1/1 2023 er der lovkrav om udarbejdelse af en KLIMABEREGNING i forbindelse med al nybyggeri.

Frem til 2025 er der ingen fastlagte CO2-grænser for bygninger under 1.000 kvm, mens byggeri over 1.000 kvm højest må udlede 12 kg CO2 pr. kvm pr. år – over en betragtningsperiode på 50 år.

Lavemissionsklassen med en frivillig grænseværdi på 8 kg CO2 pr. kvm pr. år er endnu en af nyhederne.

Frem til 2030 vil kravene for alle CO2 klasser derefter trinvis strammes.

Hvad er en klimaberegning

En klimaberegning viser hvor meget CO2 en bygning udleder gennem hele sin levetid – fra udvinding af råvarer, forarbejdning, transport og drift ved almindelig brug frem til nedbrydning og evt. genanvendelse.  

I en klimaberegning, der som lovkrav er et nyt begreb, indgår en række af de elementer, der også er en del af de mere omfattende miljøberegninger kaldet LCA-beregninger - Life Cycle Assesment. Siden 2019 har der været krav om en LCA-beregning i den frivillige bæredygtighedsklasse, ligesom LCA-beregninger er en del af DGNB-certificeringen.

Dette indgår i klimaberegningen

Klimaberegningen udregnes ved hjælp af bl.a. byggematerialernes produktdeklarationer (EPD – Environmental Product Declaration), og derudover indgår resultater fra energiberegningen. Hvor produktdeklarationer endnu ikke er tilgængelige, benyttes generiske data, og det er ifølge BR18 acceptabelt kun at benytte generiske data til en klimaberegning.

Hvornår skal klimaberegningen være klar?

Klimaberegningen skal være klar, når bygherre færdigmelder byggeriet. Det er imidlertid en rigtig god idé at få den lavet i planlægningsfasen, sådan at der ikke kommer ekstra omkostninger til udskiftning af materialer hen ad vejen. Dette bliver ekstra aktuelt i det øjeblik, der også fastlægges grænseværdier for bygninger under 1.000 kvm.

Rådgivning om bæredygtigt byggeri

Hos Erasmus & Partnere udfører vi både klimaberegninger i henhold til BR18 og LCA-beregninger, ligesom vi rådgiver i forbindelse med DGNB-certificeringer samt når det gælder andre aspekter af bæredygtigt/miljøvenligt byggeri.

Kontaktperson klimaberegninger:
Rebekka Grønlund Ulriksen - 9623 4603, rebekka@erasmus.dk

Cookiepolitik