Kloakprojektering

Fundamentet for et komfortabelt, sundt og trygt byggeri er et velprojekteret kloak- og afløbssystem. Afløb, kloakker, dræn, etc. skal fungere effektivt og ubemærket både i dag og i fremtiden, hvor nye beboere/brugere kommer til.

Professionel og opdateret rådgivning om kloakanlæg

Rådgivende ingeniører Erasmus & Partnere tilbyder professionel projektering og dimensionering af afløbs- og kloakanlæg samt tilhørende dokumentation. Vi er altid fuldt opdaterede med hensyn til bygningsreglement, normer, standarder, muligheder, alternativer og kan rådgive om den rigtige kloakløsning til spildevand og regn, både når det gælder nybyggeri, ombygning, tilbygning og renovering.

Nye udfordringer til kloaksystemet

Klimaændringer, større belastninger, ændrede vaner er alt sammen med til sætte vores kloaksystemer under pres, og korrekt samt fremtidssikret dimensionering og udførelse af anlæggene er i dag altafgørende, ligesom bæredygtige løsninger hvor regn- og spildevand separeres lokalt får større betydning.

Regnvand

Kraftige og hyppigere skybrud samt regnvand i store mængder skaber oversvømmelse og gener landet over. Det kræver både erfaring og opdateret viden at afhjælpe de mange regnvandsrelaterede problemer, og hos Erasmus & Partnere har vi stor ekspertise i at projektere og dimensionere bl.a. nedsivnings- og forsinkelsessystemer, drænanlæg, faskiner, klimaveje og regnvandsbede. Vi udfører planer for LAR (Lokal Afledning af Regnvand), så rent regnvand ikke optager de trængte ressourcer i rensningssystemerne og i stedet ledes til vandhuller, bede, vandløb, søer, etc.

Spildevand

Ved projektering af afløb og spildevandsledninger er korrekt dimensionering og fald altafgørende for at skabe et komfortabelt miljø i byggeriet – uden oversvømmelser, lugt-, skadedyrs- eller støjgener. Mangeårig erfaring, stor indsigt og tæt kontakt til myndigheder og samarbejdspartnere betyder, at vi hos Erasmus & Partnere kan projektere spildevandsanlæg så udledning og rensning af spildevand kan foregå under så miljørigtige, omkostningsbevidste og trygge forhold som muligt.  

Byggemodning

I forbindelse med byggemodning udfører vi bl.a. koordinerende ledningsplan, således at fremførelse af bl.a. fjernvarme, el, vand og fiber spiller sammen med vej- og kloakprojektet og overholder diverse krav og lokalplaner.

Kontaktperson Kloakprojektering:
Niels Chr. Hansen – Kloakmester, Regnvandskonsulent, Bygningskonstruktør
9623 4609
, nch@erasmus.dk

Cookiepolitik