Statiske beregninger

Erasmus & Partnere A/S er specialister i statik og konstruktionsteknik inden for bygge- og anlægssektoren. Vores konstruktionsteam har stor erfaring og en bred viden, der udnyttes i et samarbejde med arkitekter, offentlige myndigheder, entreprenører, husfabrikanter, byggefirmaer og private. Vi udfører statiske beregninger, uanset om projektet gælder nyt byggeri, ombygning, tilbygning, renovering eller nedrivning - eller udvikling af byggesystemer.

Pålidelig statisk rådgivning

Statiske beregninger dokumenterer, at de bærende konstruktioner i et byggeri opfylder gældende normer og krav mht. styrke og anvendelse. Som professionelle tekniske rådgivere er vi naturligvis altid fuldt opdaterede mht. til nyeste krav, standarder og tiltag inden for bygge- og anlægssektoren.

Bredt kompetencefelt

Vores konstruktionsteam spænder bredt, og blandt vores kernekompetencer er også anvendelsen af træ som byggemateriale. Både i traditionel form som spær, søjler, fuldtømmer timber frames og som elementbyggeri.
Vi har desuden stor erfaring med beregning af betonelementer til bl.a. boligbyggeri, etageejendomme samt større erhvervs-/landbrugsbygninger. Derudover har vi i mange år arbejdet med udvikling af byggesystemer i træ, stål og beton. Vi har bl.a. stået for produktudvikling og kvalitetssikring af en række træbaserede byggesystemer - med miljørigtig projektering og energioptimering af byggeriet til følge.

Vi kan desuden tilbyde attesteringer og kontrol ved vores certificerede statiker. - Samt ved vores certificerede brandrådgivere.

Store og små projekter

Konstruktionsteamet hos Erasmus & Partnere arbejder med både større og mindre projekter – fra enkle bjælkeeftervisninger til stålkonstruktioner og totalrådgivning i forbindelse med omfattende projekter. Vi arbejder altid løsningsorienteret og med tæt kontakt til kunden.

Kontaktperson statiske beregninger:
Simon Markussen - certificeret statiker til KK2
9623 4562
, simon@erasmus.dk

| Cookiepolitik