Syn og skøn

Lasse Buurgaard Jørgensen, Erasmus & Partnere Rådgivende ingeniører A/S er beskikket af Domstolsstyrelsen som sagkyndig i småsagsprocessen. Beskikkelsen har fundet sted i henhold til retsplejelovens § 404, stk. 3.

Småsagsprocessen

Civile retssager, hvor kravet er max. kr. 50.000,-, behandles ved Danmarks Domstole efter en forenklet proces – småsagsprocessen.

Sagkyndig vurdering i småsagsprocessen

Lasse Buurgaard Jørgensen er beskikket til afgivelse af sagkyndige vurderinger og erklæringer inden for byggeri, anlæg, fast ejendom og håndværk i forbindelse med småsagsprocessen. Erklæringerne afgives i overensstemmelse med en forenklet fremgangsmåde, der er fastsat i Domstolsstyrelsens bekendtgørelse om sagkyndig oplysning af sager i småsagsprocessen.


Kontaktperson syn og skøn: Direktør Lasse Buurgaard Jørgensen 
tlf. 2326 0624 eller lasse@erasmus.dk

Beskikkelse som sagkyndig i småsagsprocessen

 

| Cookiepolitik