Velkommen tilbage til Charlotte Houbak

Charlotte er nyuddannet bygningskonstruktør fra UCN i Aalborg, og efter et par fridage er hun nu startet som vores nye medarbejder.

Vi kender allerede Charlotte som en dygtig og initiativrig kollega, da hun tilbragte sin praktiktid hos os, ligesom hun har været en højt skattet studentermedhjælper.

Charlotte har under sin uddannelse og sin tid hos os i høj grad haft fokus på brandsikkerhed, energi og bæredygtigt byggeri, og har bl.a. vist et særligt talent for at finde rundt i de mange krav, love og regler i bl.a. bygningsreglementet. Brandrådgivning vil blive et af Charlottes arbejdsområder, og på sigt vil en certificering inden for området være målet, men indtil da kommer Charlotte til at trawle BR18 igennem, suge viden til sig fra sine erfarne kolleger i vores brandteam, udfærdige start- og sluterklæringer og alt derimellem.

Charlottes arbejdsopgaver vil også blive lagt til rette, så hun bliver involveret og får indsigt i de mange aspekter, der ligger i projektledelsen af større og mindre byggeprojekter i et rådgivende ingeniørfirma som vores – en disciplin Charlotte også er meget interesseret i at blive sat ind i.

Vi glæder os til mange spændende år sammen med Charlotte.

Cookiepolitik