Arkitekt:
Kærsgaard & Andersen Ingeniører og Arkitekter A/S

Lokation:
Mellem Nørresundby og Aalborg

Størrelse:
403 m lang

Udførende:
Ommen & Møller A/S

Ingeniørydelser:
Projektforslag, beregninger, laster, dimensionering, fastgørelse

Hent PDF

Se billeder

Kulturbro-Aalborg

KULTURBROEN er en gang- og cykelbro, der går over Limfjorden mellem Nørresundby og Aalborg. Broen er hægtet på siden af den eksisterende jernbanebro ejet af BaneDanmark, og projektet er et samarbejde mellem BaneDanmark, Aalborg Kommune og Foreningen Kulturbro-Aalborg.

Stien udføres i komposit og stål

På de faste brofag er den 2 m brede og handicapvenlige sti udført i fiberkomposit. På broklappen/klapfaget er der anvendt stål i overensstemmelse med det oprindelige projekt leveret af Foreningen Kulturbro-Aalborg/Erasmus & Partnere.

Sikkerhed for broens trafikanter

Mellem jernbaneskinnerne og gang-/cykelstien er der opsat et højt hegn. Ud mod broklappen er der låger, der lukkes, når klapfaget åbnes for at lade skibe passere. Når større skibe skal passere, bliver gående og cyklende af sikkerhedsmæssige årsager standset af bomme og må forblive på land, mens skibet sejler igennem.

Et unikt projekt der knytter byen sammen

Med kulturbroen knyttes de to bydele stærkere sammen, og et nyt byrum skabes hen over fjorden mellem Limfjordsbroen og jernbane-/gang- og cykelbroen. Kulturbroen er ganske unik – det er Danmarks eneste oplukkelige jernbanebro med påhægtet gang- og cykelsti. Kulturbroen er skabt i et råt og industrielt design, der passer til den gamle jernbanebro.

Her har Erasmus & Partnere rådgivet

Erasmus & Partnere har været med siden projektstart i 2009 og har bl.a. haft ansvar for projektforslag, beregninger i forbindelse med laster, dimensionering og fastgørelse.

Cookiepolitik