Arkitekt:

Lokation:

Størrelse:

Udførende:

Ingeniørydelser:
Energiprojektering

Hent PDF

Se billeder

Bygningers energibehov

Energiforbruget i bygninger skal minimeres, og de stadigt skrappere krav om energioptimering betyder ekstra udfordringer for bygherrer ved både nybyggerier, til- og ombygninger, ændret anvendelse og vedligehold.

Energirådgivere med stor erfaring og viden

Mangeårig erfaring og kontinuerlig opdatering af vores viden om bl.a. energiløsninger, reglementer og krav betyder, at vi hos Erasmus & Partnere er godt fagligt klædt på til at tage udfordringen op og rådgive professionelt om energi. Vi udfylder rollen som all round energirådgiver og udfører også de lovbefalede energiberegninger.

Lavenergihus, Passivhus, 0-energihus, Plusenergihus, Bygningsklasse 2020

Vi udfører energiberegninger både efter BR18 og diverse lavenergiklasser.
– For både professionelle, offentlige og private bygherrer.

Energiberegninger

  • Ifølge Bygningsreglementet skal der udarbejdes energiberegning for alle nybygninger
  • Det er en god idé at få energiberegningen udarbejdet så tidligt som muligt i processen, bl.a. fordi den i en række kommuner skal vedlægges ansøgning om byggetilladelse
  • Energiberegningen skal dokumentere og sikre, at den aktuelle bygning overholder reglerne i forbindelse med energiforbrug, transmissionstab (varmetab), vinduer, klimaskærm og tæthed – og dermed ikke bruger unødvendig energi.
  • I energiberegningen regnes der på energiforbrug i forbindelse med opvarmning, ventilation, varmt vand og køling – i bygninger, der ikke anvendes til boliger, indregnes også forbrug af el til belysning
  • 1. januar 2018 trådte BR18 i kraft med bl.a. ændrede energikrav, der nu er minimumskrav til nye bygninger
Cookiepolitik