Arkitekt:

Lokation:

Størrelse:

Udførende:

Ingeniørydelser:
Energiprojektering

Hent PDF

Se billeder

Bygningers energibehov

Stadig skrappere krav om, at energiforbruget i vores bygninger skal nedsættes, skaber nye udfordringer i forbindelse med nybyggerier og renovering af ældre bygninger. – Udfordringer som Erasmus & Partnere A/S er fagligt fuldt klædt på til tage op!

Erasmus & Partnere har stor erfaring på energiområdet

Vi har gennem vores mange projekter oparbejdet stor erfaring og ekspertise med hensyn til energioptimering af både boliger og erhvervsbygninger. Vi kan derfor påtage os både energirådgiverrollen og udføre de lovbefalede energiberegninger.

Eksperter i energiberegninger – 2015 / 2020

Som energispecialister udfører Erasmus & Partnere A/S hvert år mere end 1.000 energiberegninger, og vi er naturligvis altid fuldt opdateret mht. de forskellige reglementer. Vi har allerede gennem længere tid udført en stor del af vores energiberegninger efter BR’15 og Bygningsklasse 2020 og rådgiver både professionelle og private bygherrer.

 Energiberegninger

  • Ifølge Bygningsreglementet skal der udarbejdes energiberegning for alle nybygninger. 
  • En energiberegning skal dokumentere og sikre, at den aktuelle bygning overholder reglerne om energiforbrug, transmissionstab (varmetab) og tæthed – og dermed ikke bruger for meget energi.
  • I en energiberegning regnes der på energiforbrug i forbindelse med opvarmning, ventilation, varmt vand og køling – i bygninger, der ikke anvendes til boliger indregnes også forbrug af el til belysning.
  • Energiberegningen skal vedlægges ansøgningen om byggetilladelse.
  • 1. juli 2016 trådte nyt Bygningsreglement BR’15 i kraft med bl.a. nye energikrav, der nu er minimumskrav til nye bygninger.
  • Bygningsklasse 2020 træder i kraft i 2020 og indebærer endnu strengere krav til en bygnings energiforbrug. Allerede i dag bygges en del huse efter reglerne i Bygningsklasse 2020.
Udviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik