Arkitekt:
CAD-Tegnestuen ApS

Lokation:
Miljøvej, 9800 Hjørring

Størrelse:
3000 kvm

Udførende:
Vennelyst A/S

Ingeniørydelser:
Projektering af el, vvs og ventilation

Hent PDF

Se billeder

AVV ressourcehal

AVV – Affaldsselskabet Vendsyssel Vest – der ejes af Hjørring og Brønderslev Kommuner (AVV er efterfølgende fusioneret med Reno-Nord, Aalborg) blev i 2019 udvidet med ny ressourcehal, der gav mere plads til både affald og personale.

Smart affaldshåndtering kræver mere plads

Udvidelsen hos AVV affødtes bl.a. af indførelse af kildesortering hos borgerne i de to kommuner. Den nye ressourcehal skabte plads til en mere hensigtsmæssig håndtering af affald, der kan genbruges bl.a. pap, papir, plastik og metal samt madaffald. Hallen benyttes også til kortidslagring af genanvendelige byggematerialer, der før blev håndteret udendørs, hvilket ofte gik ud over materialernes stand og brugskvalitet. Fra ressourcehallen, hvor der på årsbasis håndteres mere end 7000 tons affald, går alle sorterede materialer videre til genbrug.

Plads til både affald og personale

Ressourcehallen er indrettet med plads til at håndtere de mange affaldsmaterialer samt en vaskehal til renovations- og containerbiler. Der er desuden etableret en ekstra brovægt samt et område udendørs til parkering af containere. En del af bygningen er i to etager, hvor 1. salens godt 300 kvm er udnyttet til kontrolrum, kontorer og teknikrum samt velfærdsfaciliteter til personalet.

Brugstilpasset stålhal

Ressourcehallen er konstrueret som en stålhal med vægge og facader opført i betonelementer og stålplader samt isolerende sandwichelementer, mens der i loftet er opsat troldtektplader. Ovenlysvinduer, der bringer dagslys til sorteringsbåsene, er monteret med brandventilation.

Her har Erasmus & Partnere rådgivet

Erasmus & Partnere har, bl.a. som rådgiver for Rådgivende ingeniør ApS Ole Møgelmose, projekteret el, vvs og ventilation til den nye ressourcehal. Opførelse af bygningen blev påbegyndt ultimo 2018, og ressourcehallen kunne tages i brug medio 2019.

Cookiepolitik