Arkitekt:
ARKINORD arkitekter A/S

Lokation:
Svenstrup J

Størrelse:
2421 kvm

Udførende:
Lund & Staun A/S

Ingeniørydelser:
Konstruktioner, brandsikkerhed, energi, kloak, fundamenter, tegningsarbejde

Hent PDF

Se billeder

Nyt domicil til Bentax

I foråret 2018 kunne kaffefirmaet Bentax rykke i splinternye rammer i Svenstrup J i Nordjylland. Fra starten i 2004 bredte Bentax’ forretningsområde sig over en bred vifte af tilbud, men i 00’erne valgte firmaet at satse næsten udelukkende på professionelle kaffeløsninger til hoteller, restauranter og virksomheder.

Pladskrævende kaffekultur

Kaffekulturen i Danmark har været gennem en ekstrem udvikling de seneste 20 år. Med en voksende vifte af kaffetilbud fik Bentax behov for at udvide firmaets lokaler med bedre plads til både kaffe, gæster og personale. Arkitektfirmaet ARKINORD arkitekter A/S satte i 2016 stregerne til et stort, nyt og flot domicil syd for Aalborg, og Erasmus & Partnere kom på banen som rådgivere i forbindelse med bl.a. konstruktioner, brandsikkerhed, kloak og energi.

Byggeri med plads til alle funktioner

Det nye hovedkvarter for kaffegiganten fordeler sig over 2421 kvm og rummer alt fra indbydende velkomstareal og showroom til stort lager, kontorer, kantine og værksted. Bygningskroppen er delt i to, hvor lagerafdelingen er i fuld højde i den ene ende, mens showroom, kontorer, værksted og administration er fordelt over to etager i bygningens anden ende.

Byggetekniske facts

Bygningen er opført som en nybygning med bærende bagvægge af beton sandwichelementer og betonspær med udfyldning af trapezplade. Facadesiden af betonelementerne fremstår med fritlagte småsten. Bygningens indgangsside er overvejende opbygget i glas/aluminium. For at skærme det store glasparti mod solen er der opført et udhæng i hele bygningens bredde med fritstående betonsøjler i facaden.

Etageadskillelsen er opført med forspændte betonbjælker, der bærer elementdæk, et slidlag i beton, trinlyddæmpende polystyren og slutteligt linoleum.

Bygningens tag udgøres af selvbærende trapezplader båret af TTS betondragere og monteret med isolering, dampspærre samt tagpap. Der er monteret træbetonlofter mellem TTS-dragerne.

Som et stabilt grundlag for bygningens fundament er jorden erstattet med en sandpude, og der er støbt terrændæk armeret med rionet.

Her har Erasmus & Partnere rådgivet

Med konstruktionsingeniør og certificeret brandrådgiver (BK2) Torkild Narud som projektleder har Erasmus & Partnere rådgivet om konstruktioner, brandsikkerhed, energi, kloak, fundamenter samt udført tegningsarbejde.

Cookiepolitik