Arkitekt:
Erasmus & Partnere A/S

Lokation:
Østergade 9, 9800 Hjørring

Størrelse:
3.500 m²

Udførende:
7 forskellige entreprenører

Ingeniørydelser:
Totalrådgivning mht. arkitektarbejder, ingeniørarbejder, konstruktioner, el, vvs, ventilation, indeklima, lyd og akustik

Hent PDF

Se billeder

Bispecentret - botilbud i Hjørring

Rådgivende ingeniører Erasmus & Partnere A/S har som totalrådgiver ved ombygningen af Bispecentret i Hjørring stået for bl.a. byggeledelse, ABA-anlæg og sprinklersystem. De tidligere ældreboliger er ombygget til boliger og fællesrum for udviklingshæmmede med fokus på beboernes specielle behov, samt til kontorer og opholdsrum for personale.

Centret, der er opført som en 4-etagers gulstensbygning i 1996, har udvendigt bibeholdt sit arkitektoniske udtryk, mens bygningen indvendig er ført helt up to date med lyse boliger og et moderne brand- og sprinkleranlæg.

Fra ældreboliger til botilbud

Ældreboligerne i Bispecentret blev nedlagt i 2015, og er med Erasmus & Partnere A/S som rådgivere, bygget om til et moderne og funktionelt botilbud til ældre udviklingshæmmede samt unge med specielle behov.

Trygge rammer og tidssvarende boliger

Hver af bygningens 4 etager udgør nu et fuldstændigt tilbud til etagens beboere – med boliger samt fællesarealer til spisning, afslapning, aktiviteter og samvær. Derudover er der etableret kontor/møderum til personalet, der skal vejlede og hjælpe beboerne i deres dagligdag.

Ombygningen lægger vægt på at skabe trygge rammer og lyse og venlige omgivelser for Bispecentrets nye beboere ved hjælp af teknologi, arkitektur og indretning.

Her har Erasmus & Partnere rådgivet

Erasmus & Partnere har som rådgivende ingeniører stået for TOTALRÅDGIVNING i forbindelse med ombygningen af Bispecentret.  Vi har rådgivet, både når det gælder arbejder udført af arkitekt og ingeniør og i forbindelse med konstruktioner, el, vvs, ventilation, indeklima, lyd og akustik med fokus på byggeledelse, ABA anlæg og sprinklersystem.

Cookiepolitik