Arkitekt:
Arkitekthuset Vodskov A/S

Lokation:
Ingstrup, 9480 Løkken

Størrelse:
1100 kvm

Udførende:
-

Ingeniørydelser:
Projektering af bærende konstruktioner, ventilation, VVS, kloak, el samt brandrådgivning og udførelse af ingeniørtegninger

Hent PDF

Se billeder

Udvidelse af idrætshal på Ingstrup Efterskole

Pladsmanglen til elevernes fysiske udfoldelser på Ingstrup Efterskole blev efter mange overvejelser løst med en funktionstilpasset tilbygning i 1-2 plan koblet på den eksisterende idrætshal – en gennemtænkt løsning, der funktionsmæssigt og økonomisk lå inden for skolens ønsker, behov og budget.

Som rådgivende ingeniører har vi stået for projektering af de bærende konstruktioner, kloak, ventilation, VVS og el og desuden rådgivet i forbindelse med brandsikkerhed. Derudover er der udført ingeniørtegninger til projektet.

Harmoniske kontraster skaber helhed

De nye tilbygninger smyger sig om den eksisterende idrætshal på den ene langside samt den østvendte gavl. Tilbygningerne er opført i et moderne, stringent design med fladt tag, der danner kontrast til saddeltaget på den eksisterende hal, der stadig danner kernen i komplekset. Som på den oprindelige bygning er der benyttet røde mursten til facaderne, så der på trods af varierende formsprog skabes en harmonisk helhed af nyt og gammelt. Partier af den nye mur er opmuret i mørke sten som kontrast, mens zink både anvendes i dekorative felter på facaden, som taginddækning og omkring en række vinduespartier.

Gennemtænkt sammenkobling af nyt og gammelt

Ved at bygge til den eksisterende hal og bryde gennem muren enkelte steder – bl.a. med opførelse af tribunelignende partier - skabes der nye rammer og luft omkring elevernes træning og samvær. Nyt indgangsparti og et socialt område med adgang til bl.a. tribunerne, klatrevæg og tumlecafé leder til den del af tilbygningerne, der er i to plan. Nederst ligger fitnessafdeling og redskabsrum, og på 1. sal finder skolens populære dance-lektioner sted, ligesom der er plads til at puste ud efter anstrengelserne.

Cookiepolitik